POLITYKA PRYWATNOŚCI - ndt.pl

pohl & pohl
Przejdź do treści
POLITYKA PRYWATNOŚCI
POHL & POHL SP. Z O.O.
Polityka prywatności przedstawia sposób, w jaki Spółka Pohl & Pohl używa i chroni dane personalne swoich Klientów.
Musimy zbierać dane personalne, by móc świadczyć niezbędne usługi dla naszych Klientów. Jesteśmy zaangażowani w to, by zapewnić każdemu Klientowi bezpieczeństwo ich danych osobowych; a zebrane dane będą używane tylko i wyłącznie w zgodzie z tym oświadczeniem.
Istnieje możliwość, że z biegiem czasu dojdzie do zaktualizowania tej strony – wraz z jej zasadami. Z tego powodu: zachęcamy Państwa do zaglądania tu od czasu do czasu – w celu upewnienia się, że ze wszystkich zmian jesteście zadowoleni.
– Informacje kontaktowe, np.: adres, adres e-mail i numer telefonu;
– Numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 Potrzebujemy danych informacji, by móc lepiej zrozumieć potrzeby naszych Klientów i dostarczyć jak najlepsze usługi; konkretne powody dla których ich potrzebujemy są następujące:
– Używanie owych informacji, w celu poprawienia naszych produktów i jakość usług;
– Od czasu do czasu możemy przesyłać Klientom wiadomości e-mail na wskazane adresy, w których poruszymy kwestię nowych ofert, usług i promocji;
– Co jakiś czas możemy użyć informacji o naszych Klientach dla potrzeb badania rynku – kontaktując się poprzez: e-mail, telefon, fax, czy pocztowo.
Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), jako nasi Klienci, macie Państwo szereg praw, w związku z udostępnianiem swoich danych personalnych. Dostarczanie informacji jest dobrowolne; a nam posłużą one by usprawnić usługi, jakie świadczymy.
Jeśli użyjemy danych naszych Klientów do celów sprzedażowych i/lub marketingowych, i zostanie to przyjęte z dezaprobatą – będziemy zmuszeni do zaprzestania, i tak też się stanie.
W każdym momencie możemy zostać poproszeni o udostępnienie, korektę lub usunięcie danych na prośbę Klienta; jak i zaprzestanie przetwarzania i przenoszenia danych.
W związku z czym: Klienci w każdym możliwym momencie mogą zrezygnować z przyszłych kontaktów ze strony Pohl & Pohl, a my tę prośbę musimy spełnić. Co więcej, każdy Klient ma prawo zażądać, byśmy wykonali następujące kroki:
– Zmieniali i/lub poprawiali ewentualne pomyłki w danych;
– Usunęli wszelkie informacje o danym Kliencie – jeśli zajdzie taka potrzeba;
– Potraktowali poważnie wszelkie spostrzeżenia i/lub obawy na temat tego, jak używamy danych naszych Klientów.
Jeśli Państwa zdaniem, nie stosujemy się w stopniu adekwatnym do przedstawionej polityki prywatności – prosimy o natychmiastowy kontakt na adres e-mail: post@ndt.pl.
Jakie dane zbieramy i dlaczego?
Przykłady danych, które zbieramy uwzględniają, m. in.:
– Imiona, nazwiska i nazwy firm;
Jak będziemy używali danych naszych Klientów?
Owe dane są przetrzymywane w naszym systemie – do wglądu tylko i wyłącznie przez księgową i na prośbę Urzędu Skarbowego.
– Prowadzenie dokumentacji wewnątrz spółki;
Jak długo będziemy trzymać dane naszych Klientów?
Generalnie: wszelkie informacje na temat naszych Klientów będą przetrzymywane przez okres pięciu lat od daty ostatniego zakupu danego Klienta – w zgodzie ze wszystkimi prawnymi wymogami.
W jaki sposób zapewniamy dokładność i adekwatność danych naszych Klientów?
Większość informacji, jakie posiadamy pochodzą bezpośrednio od naszych Klientów: co powoduje, że potencjalni Klienci sami odpowiadają za to, jakie dane nam przekażą i jak dokładne one będą. Wszelkie dane, które okażą się niedokładnie – a owe błędy wychwycone przez nas, czy przez Klientów – zostaną natychmiastowo poprawione.
Jakie są prawa naszych Klientów?
– Udostępniali informacje o tym jakie – jeśli w ogóle – informacje posiadamy o danym Kliencie;
Treści z innych stron internetowych
Pewne treści znajdujące się na naszej stronie, np. linki do filmów wideo, obrazki, zdjęcia, czy też artykuły – spowodują, że potencjalny gość na naszej stronie akceptuje zasady, jakie panują na docelowych stronach, które udostępniły owe materiały. Zewnętrzne strony mogą: zbierać informacje o Was i monitorować Waszą działalność, jeśli macie założone konto i jesteście zalogowani na tej stronie.
Wnioski i żądania
Jeśli mieliby Państwo jakieś wątpliwości, bądź żądania – prosimy o kontakt na adres e-mail: post@ndt.pl. Aczkolwiek, zostawiamy sobie prawo do odmowy lub naliczenia opłat za wnioski, które okazałyby się nieuzasadnione i/lub nadmierne.
Jeśli doszłoby do odmowy z naszej strony: musimy przedstawić Państwu powody, dla których doszło do odmowy; mamy na to miesiąc, od czasu wpłynięcia wniosku. Jeśli byliby Państwo niezadowoleni z naszej decyzji – mają Państwo prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.
Spółka Pohl & Pohl zobowiązuje się do niesprzedawania, nierozprowadzania i niewypożyczania żadnych danych personalnych stronom trzecim w sytuacji, gdy nie jesteśmy do tego upoważnieni przez prawo, czy Waszą zgodę.
Racibórz, 25-05-2018
© 1990-2023 pohl & pohl
Wróć do spisu treści